Welkom op Vrijplaats.net, een website met informatie, nieuws, onderzoek en discussie rond alles wat zich afspeelt op het kruispunt van levensbeschouwing en gevangenis.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief  →

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Eénmaal per maand sturen we je de nieuwste toevoegingen op deze website. Uitschrijven is steeds mogelijk. We geven je adres niet door aan anderen.

Je e-mailadres : Inschrijven  →

De gevangenisstraf. Een reflectie

Deze tekst is een van de uitkomsten van het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit, dat werd gedoceerd in het eerste semester van het academiejaar 2017-2018 aan de KU Leuven. Het college werd gevolgd door 24 studenten. Twaalf daarvan volgden het vak als vrij student en waren gedetineerd in de gevangenis van Leuven Centraal. De andere twaalf waren niet-gedetineerden die het meestal opnamen als keuzevak binnen een programma criminologie, theologie of filosofie. Het thema van de cursus was de ethiek van het straffen, en in het bijzonder van de gevangenisstraf.

De illusie van de langere gevangenisstraf

Langere gevangenisstraffen zijn zinloos zonder extra begeleiding. De veiligheidsperiode die Koen Geens (CD&V) wil invoeren, dreigt haar effect te missen, waarschuwen Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt. De tekst verschen in De Standaard van vrijdag 19 mei 2017.

Puin ruimen na Kroongetuigen

Siska Deknudt schrijft vanuit haar werk als aalmoezenier in de gevangenis enkele bedenkingen bij het VTM-programma Kroongetuigen. De tekst verscheen als opiniebijdrage in De Standaard op zaterdag 14 januari 2017.

Kan de aalmoezenier (nog) bergen verzetten bij de re-integratie in de maatschappij?

Kelly Maes liep stage in de gevangenis en deed een klein onderzoek naar de rol van gevangenisaalmoezeniers. Ze deelt hier een aantal reflecties op basis van de stage en het onderzoek.

Toespraken tijdens de voorstelling van “De gekooide mens” (9 juni 2016)

Op de voorstelling van het boek “De gekooide mens” op 9 juni 2016 brachten Guido Verschueren en Herman Van Holsbeek een eerbetoon aan Achiel Neys.

De gekooide mens. Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Een boek rond het werk van Achiel Neys, verschenen bij Universitaire Pers Leuven, geredigeerd door Tom Daems, Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt

Het zijn ónze gevangenen

Leo de Weerdt, hoofdaalmoezenier gevangeniswezen R.k. eredienst en aalmoezenier in de gevangenis van Brugge schreef deze opiniebijdrage voor De Standaard naar aanleiding van de crisis in de Belgische gevangenissen.

Normalisering van het gevangenisleven: een contradictio in terminis?

Helene De Vos, onderzoekster aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, doet onderzoek naar de betekenis van het ‘normaliseringsbeginsel’ in de gevangenissen. Ze heeft in dat kader observaties gedaan in gevangenissen in België en Noorwegen.

Humaniteit in gevangenissen in gevaar

De leden van de ILRG (Interreligieus en levensbeschouwelijk overlegorgaan binnen Justitie – Gevangeniswezen) roepen de overheden op om gedurende de personeelsstakingen toe te zien op het respecteren van de mensenrechten en inspanningen te leveren met het oog op een verbetering van de detentieomstandigheden.

Leestips: Van Peter Bieri naar Philippe Claudel

Lien Houwen, lid van het beschermcomité van de gevangenis van Mechelen, geeft regelmatig Franse les in de gevangenis. Op basis van deze ervaring werd ze getroffen door het werk van Peter Bieri en Philippe Claudel.

De geboorte van het slachtofferpopulisme uit de geest van het postmodernisme

Prof. Theo de Wit (University of Tilburg), politiek filosoof met een bijzondere interesse voor de relatie tussen religie en politiek en hoofd van het Centrum voor Justitiepastoraat in Nederland, sprak deze lezing uit op de academische zitting op 4 juni 2015 in Leuven ter gelegenheid van de voorstelling van het Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie.

Over Verzoening, Vergeving en Vrede

Dick van Biemen, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaf deze lezing over vergeving en verzoening in april 2009, ter gelegenheid van de Nederlandse ‘Maand van de filosofie’, te Middelburg (Zeeland).

Bestraffing: in het belang van het algemeen welzijn?

Draagt ons strafrechtelijk optreden bij tot het gemeenschappelijk welzijn, of moeten we onze reactie op misdaad zorgvuldiger overwegen? Patrick Riordan SJ stelt de vraag, of en wat de samenleving wint bij de bestraffing van wetsovertreders, in het bijzonder als het om celstraf gaat. Een omvattend antwoord op die vraag vertrekt volgens hem best vanuit een andere vraag: wie heeft er baat bij?

Restorative Justice: an Easter semantic reflection

Mario Ragazzi, onderzoeker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, denkt na over de betekenis van herstelrecht (restorative justice). Hij doet dat door een verregaande, maar diepgaande etymologische verkenning van het begrip ‘restorative’.

Welcome foreigner, through the doors of our prisons

In deze bijdrage reflecteert Brunilda Pali, onderzoeker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, over de aanwezigheid van vreemdelingen in onze gevangenissen.

Palimpsest. De ervaring van detentie

Palimpsest Kris Van Look   Raskolnikov, het sjofele en berooide, in de marginaliteit verzonken hoofdpersonage van Dostojewski’s meesterwerk ‘Misdaad en straf’, ook en misschien beter gekend onder de titel ‘Schuld en boete’, kan zich op een bepaald moment in zijn leven niet weerhouden roofmoord te plegen: gewapend met een onder zijn jas verstopte bijl klimt […]

De “gevangene” bij Emmanuel Levinas

Deze tekst van August Van Put vormde het uitgangspunt voor een gesprek over de filosoof Emmanuel Levinas met de katholieke aalmoezeniers van de gevangenis van Antwerpen. Deze uitgebreide en diepgaande bespreking van ‘de gevangene’ bij Levinas is het resultaat van jarenlange omgang van de auteur met teksten van Levinas (die hij persoonlijk heeft gekend).