Nieuws

Toespraken tijdens de voorstelling van “De gekooide mens” (9 juni 2016)

Op de voorstelling van het boek “De gekooide mens” op 9 juni 2016 brachten Guido Verschueren en Herman Van Holsbeek een eerbetoon aan Achiel Neys.

Humaniteit in gevangenissen in gevaar

De leden van de ILRG (Interreligieus en levensbeschouwelijk overlegorgaan binnen Justitie – Gevangeniswezen) roepen de overheden op om gedurende de personeelsstakingen toe te zien op het respecteren van de mensenrechten en inspanningen te leveren met het oog op een verbetering van de detentieomstandigheden.