Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie

Achtergrond

Het Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie is ontstaan als een samenwerkingsverband tussen de katholieke aalmoezeniersdienst (de vzw Metanoia), het Leuvens Instituut voor Criminologie en de Faculteit voor Theologie en Religiewetenschappen aan de KULeuven. Het heeft als doel mensen (ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging) samen te brengen rond de thema’s levensbeschouwing en gevangenis.

 

Vanuit drie professionele en maatschappelijke noden

  1. Vanuit geestelijke verzorgers die werkzaam zijn in het gevangeniswezen is er nood aan reflectie over hun opdracht binnen justitie.
  1. Maatschappelijk is er een nood aan reflectie over de gevangenis. Geestelijke verzorgers een eigen inbreng te leveren, zowel in het maatschappelijke debat als in het academische onderzoek, dankzij hun rechtstreekse ervaringen met de binnenkant (letterlijk en figuurlijk) van het gevangeniswezen. Bovendien hebben levensbeschouwingen doorgaans een rijke traditie van genuanceerd nadenken over thema’s als straf, schuld, vergeving en menselijkheid.
  1. De levensbeschouwelijke rechten en noden van de gedetineerden komen soms onder druk te staan omwille van besparingen en een eenzijdig denken in termen van efficiëntie en veiligheid. Daarom dient over de zinvolheid van het levensbeschouwelijk geïnspireerd werk van geestelijke verzorgers duidelijker gecommuniceerd worden naar beleidsmakers en aan de bredere samenleving toe.

 

Drie doelstellingen

  1. Het stimuleren van onderzoek rond het thema levensbeschouwing en detentie. Twee thema’s zijn hier belangrijk: De eigenheid van het werk van geestelijke verzorgers in gevangenissen en het belang van levensbeschouwelijke overtuigingen over schuld, straf, mens-zijn,… voor het maatschappelijke debat rond gevangenis.
  1. Interventies in het publieke debat over misdaad en straf, vanuit de concrete ervaring van geestelijke verzorgers en vanuit het wetenschappelijk onderzoek.
  1. Het informeren van beleidsmakers over detentie als ‘doorleefde ervaring’. Het Centrum wil opkomen voor de rechten van gedetineerden, met een bijzondere aandacht voor (maar zeker niet beperkt tot) hun levensbeschouwelijke rechten.

 

Contactgegevens

Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie
LINC (Leuven Instituut voor Criminologie)
E-mail: Pieter.dewitte (apestaartje) theo.kuleuven.be
Hooverplein 10
3000 Leuven
016 32 44 40

 

Logo  15

Feb 2018:
Binnenkort komt hier een nieuwspagina met regelmatige updates van binnenlands en buitenlands nieuws over het gevangenis­wezen. Voor wie graag op de hoogte blijft: Schrijf je in voor onze nieuwsbrief  →