De Anglicaanse aalmoezeniersdienst in de gevangenissen van België

Anglicaans?

Hoewel de Anglicaanse eredienst reeds in de 19e eeuw door de Belgische staat werd erkend, is zij bij het grote publiek in België vrijwel onbekend. Zij is dan ook de kleinste van de erkende erediensten. Toch bestaat de Engelstalige gemeenschap in ons land al lang. Al in de late Middeleeuwen vestigden zich Engelse kooplieden zich in de grotere steden van vooral Vlaanderen. In de 16e eeuw verklaarde de Engelse Kerk zich onafhankelijk van Rome. In Vlaanderen gingen de meeste Engelstaligen mee in dit proces. De anglicaanse eredienst werd in 1870 erkend. Momenteel bestaat de gemeenschap uit ongeveer 11000 volgelingen. Negen plaatsen zijn erkend als parochie. De anglicaanse gemeenschap in België behoort tot het bisdom Gibraltar in Europe van de Church of England. Het Centraal Comité is het representatieve orgaan, waarvan de leden door de bisschop worden aangesteld. Daarnaast is er 1 erkende parochie, die onder de jurisdictie staat van de Amerikaanse bisschop in Parijs. In de gevangenissen werken 2 aalmoezeniers parttime, daarnaast kent de dienst enkele vrijwilligers, die op regelmatige basis binnenkomen. Tot het Anglicanisme behoren alle landskerken die de Aartsbisschop van Canterbury als primaat erkennen. Daarnaast onderschrijven zij de 4 basisprincipes uit het zgn. ‘Lambeth Quadrilateral’:

 

Wat doen ze?

De aalmoezeniersdienst heeft haar taken als volgt geformuleerd:

 

Oecumene en diversiteit

Evenals haar evenknie in Engeland en Wales hecht de Belgische dienst aan goede en nauwe samenwerking met de andere erediensten en overtuigingen. Dit geldt in eerste plaats de andere Christelijke partners. Maar ook met de andere overtuigingen wordt intensief contact gelegd. Wat samen gedaan kan worden, doen we samen. Zo proberen we een bijdrage te leveren aan een goed, divers, veilig en respectvol detentieklimaat.

 

 

Feb 2018:
Binnenkort komt hier een nieuwspagina met regelmatige updates van binnenlands en buitenlands nieuws over het gevangenis­wezen. Voor wie graag op de hoogte blijft: Schrijf je in voor onze nieuwsbrief  →