Metanoia

Van 1994 tot 2007 verscheen 4 keer per jaar het tijdschrift Metanoia. Contactblad Katholieke Aalmoezeniers bij het Gevangeniswezen. Omdat veel artikels die toen verschenen zijn blijvende relevantie hebben voor het nadenken over levensbeschouwing en/in de gevangenis en omdat toen reeds een sterke aanzet werd gegeven tot interlevensbeschouwelijke reflectie zullen een groot aantal nummers van het tijdschrift hier online ter beschikking worden gesteld.