Blog

Kan de aalmoezenier (nog) bergen verzetten bij de re-integratie in de maatschappij?

Kelly Maes liep stage in de gevangenis en deed een klein onderzoek naar de rol van gevangenisaalmoezeniers. Ze deelt hier een aantal reflecties op basis van de stage en het onderzoek.

Toespraken tijdens de voorstelling van “De gekooide mens” (9 juni 2016)

Op de voorstelling van het boek “De gekooide mens” op 9 juni 2016 brachten Guido Verschueren en Herman Van Holsbeek een eerbetoon aan Achiel Neys.

Normalisering van het gevangenisleven: een contradictio in terminis?

Helene De Vos, onderzoekster aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, doet onderzoek naar de betekenis van het ‘normaliseringsbeginsel’ in de gevangenissen. Ze heeft in dat kader observaties gedaan in gevangenissen in België en Noorwegen.

L’humanité en danger dans les prisons

L’humanité en danger dans les prisons Des membres du CIPP (l’organe de concertation des aumôniers, imams et conseillers laïques dans les prisons) invitent les autorités à garantir, y compris pendant les grèves du personnel, les besoins les plus essentiels des détenus. Au cours des actions de ces dernières semaines, les droits élémentaires des détenus ont […]

Humaniteit in gevangenissen in gevaar

De leden van de ILRG (Interreligieus en levensbeschouwelijk overlegorgaan binnen Justitie – Gevangeniswezen) roepen de overheden op om gedurende de personeelsstakingen toe te zien op het respecteren van de mensenrechten en inspanningen te leveren met het oog op een verbetering van de detentieomstandigheden.

Leestips: Van Peter Bieri naar Philippe Claudel

Lien Houwen, lid van het beschermcomité van de gevangenis van Mechelen, geeft regelmatig Franse les in de gevangenis. Op basis van deze ervaring werd ze getroffen door het werk van Peter Bieri en Philippe Claudel.

De geboorte van het slachtofferpopulisme uit de geest van het postmodernisme

Prof. Theo de Wit (University of Tilburg), politiek filosoof met een bijzondere interesse voor de relatie tussen religie en politiek en hoofd van het Centrum voor Justitiepastoraat in Nederland, sprak deze lezing uit op de academische zitting op 4 juni 2015 in Leuven ter gelegenheid van de voorstelling van het Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie.

Over Verzoening, Vergeving en Vrede

Dick van Biemen, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaf deze lezing over vergeving en verzoening in april 2009, ter gelegenheid van de Nederlandse ‘Maand van de filosofie’, te Middelburg (Zeeland).

Bestraffing: in het belang van het algemeen welzijn?

Draagt ons strafrechtelijk optreden bij tot het gemeenschappelijk welzijn, of moeten we onze reactie op misdaad zorgvuldiger overwegen? Patrick Riordan SJ stelt de vraag, of en wat de samenleving wint bij de bestraffing van wetsovertreders, in het bijzonder als het om celstraf gaat. Een omvattend antwoord op die vraag vertrekt volgens hem best vanuit een andere vraag: wie heeft er baat bij?

Tabak in de gevangenis en andere onnozelheden

Tabak in de gevangenis en andere onnozelheden Pieter De Witte De ‘penitentiaire instelling’ van Mechelen waar ik werk is een arresthuis. Dit wil zeggen: het is een komen en gaan van mensen. Velen van hen zijn beklaagden, ze zitten in voorhechtenis, in afwachting van het verschijnen voor de correctionele rechtbank, in afwachting van een beslissing […]