Christendom

Bestraffing: in het belang van het algemeen welzijn?

Draagt ons strafrechtelijk optreden bij tot het gemeenschappelijk welzijn, of moeten we onze reactie op misdaad zorgvuldiger overwegen? Patrick Riordan SJ stelt de vraag, of en wat de samenleving wint bij de bestraffing van wetsovertreders, in het bijzonder als het om celstraf gaat. Een omvattend antwoord op die vraag vertrekt volgens hem best vanuit een andere vraag: wie heeft er baat bij?

Beelden van God in de gevangenis

Beelden van God in de gevangenis Pieter De Witte Voor ik inhoudelijk inga op de kwestie van ‘godsbeelden in de gevangenis’ zal ik iets zeggen over de aard van mijn eigen werk als aalmoezenier in de gevangenis. Dit is op zich zinvol, maar het zal ook nodig blijken opdat de lezer een beeld krijgt van […]