Criminologie

Normalisering van het gevangenisleven: een contradictio in terminis?

Helene De Vos, onderzoekster aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, doet onderzoek naar de betekenis van het ‘normaliseringsbeginsel’ in de gevangenissen. Ze heeft in dat kader observaties gedaan in gevangenissen in België en Noorwegen.

Restorative Justice: an Easter semantic reflection

Mario Ragazzi, onderzoeker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, denkt na over de betekenis van herstelrecht (restorative justice). Hij doet dat door een verregaande, maar diepgaande etymologische verkenning van het begrip ‘restorative’.

Welcome foreigner, through the doors of our prisons

In deze bijdrage reflecteert Brunilda Pali, onderzoeker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, over de aanwezigheid van vreemdelingen in onze gevangenissen.