Ervaringsverslagen

Interview met aalmoezenier Guido Peeters

INTERVIEW MET AALMOEZENIER Guido PEETERS Hilde Ingels Uit: Jona. Maandblad van de Leuvense Studentenparochie, nr. 6, februari 1994.   “Mijn bureau is een cel tussen de cellen, middenin de gevangenis zelf dus. Om het even wanneer kunnen de mannen met mij over hun problemen komen praten. Tachtig procent van de gedetineerden die een contact willen […]

Eerste indrukken van pastoraal assistenten

Eerste indrukken van pastoraal assistenten Enkele ervaringen in het gevangenispastoraat als assistent te Tongeren Jean-Pierre Hoorelbeke Inderdaad enkele ervaringen van een jong beginnend priester in het arresthuis van Tongeren. Sinds begin april ben ik er mogen aan beginnen. Enerzijds met een weinig schrik ─ onwennigheid ─ en anderzijds met heel wat ver­wachtingen.   In de voorbije […]