Filosofie

De geboorte van het slachtofferpopulisme uit de geest van het postmodernisme

Prof. Theo de Wit (University of Tilburg), politiek filosoof met een bijzondere interesse voor de relatie tussen religie en politiek en hoofd van het Centrum voor Justitiepastoraat in Nederland, sprak deze lezing uit op de academische zitting op 4 juni 2015 in Leuven ter gelegenheid van de voorstelling van het Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie.

Over Verzoening, Vergeving en Vrede

Dick van Biemen, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaf deze lezing over vergeving en verzoening in april 2009, ter gelegenheid van de Nederlandse ‘Maand van de filosofie’, te Middelburg (Zeeland).

Bestraffing: in het belang van het algemeen welzijn?

Draagt ons strafrechtelijk optreden bij tot het gemeenschappelijk welzijn, of moeten we onze reactie op misdaad zorgvuldiger overwegen? Patrick Riordan SJ stelt de vraag, of en wat de samenleving wint bij de bestraffing van wetsovertreders, in het bijzonder als het om celstraf gaat. Een omvattend antwoord op die vraag vertrekt volgens hem best vanuit een andere vraag: wie heeft er baat bij?

De “gevangene” bij Emmanuel Levinas

Deze tekst van August Van Put vormde het uitgangspunt voor een gesprek over de filosoof Emmanuel Levinas met de katholieke aalmoezeniers van de gevangenis van Antwerpen. Deze uitgebreide en diepgaande bespreking van ‘de gevangene’ bij Levinas is het resultaat van jarenlange omgang van de auteur met teksten van Levinas (die hij persoonlijk heeft gekend).