Geschiedenis geestelijke verzorging

De historische ontwikkeling van de katholieke aalmoezeniersdienst

  DE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE KATHOLIEKE                AALMOEZENIERSDIENST BINNEN DE                       INRICHTINGEN VAN JUSTITIE   Actuele vragen in verband met het recht van gevangenen op pastoraal-levens­beschou­welijke begeleiding, het specifiek karakter van dit begeleidingswerk en de structurele positie van de aalmoezenier binnen het gevangeniswezen, zijn historisch bepaald. In de vraagstelling klinkt immers direct een hele […]