Gevangenispastoraat

Kan de aalmoezenier (nog) bergen verzetten bij de re-integratie in de maatschappij?

Kelly Maes liep stage in de gevangenis en deed een klein onderzoek naar de rol van gevangenisaalmoezeniers. Ze deelt hier een aantal reflecties op basis van de stage en het onderzoek.

Toespraken tijdens de voorstelling van “De gekooide mens” (9 juni 2016)

Op de voorstelling van het boek “De gekooide mens” op 9 juni 2016 brachten Guido Verschueren en Herman Van Holsbeek een eerbetoon aan Achiel Neys.

Ontwikkeling en perspectieven

Ontwikkeling en perspectieven     Het penitentiair werkveld wordt gekarakteriseerd door tendensen en ontwik­kelingen, die voor de gevangenispastores evenzovele uitdagingen betekenen. Wij kunnen binnen het bestek van deze bijdrage slechts schema­tiserend en selectief ingaan op deze thematiek ([1]). Er is om te beginnen een frappante en ontmoedigende discrepantie tussen het officiële discours en de feitelijke […]

De praktijk

De praktijk     3.1. Taakomschrijving   In de literatuur is nauwelijks een publikatie te vinden die handelt over de taakanalyse en het tijdsbudget van de gevangenispastor. Dit betekent niet, zoals soms wordt gedacht en beweerd, dat de aalmoe­zenier strikt persoon­lijk zijn taak kan invullen. Een dergelijk indivi­dualisme is niet verzoenbaar met zijn ambt, noch […]

Het specifieke karakter van de penitentiaire pastoraal

Het specifieke karakter van de penitentiaire pastoraal     Uitgangspunten   Over de mens die gevangen zit, meer bepaald over de genese en de be­heers­baarheid van zijn gedrag, wordt overwegend gedacht in moraliserende of in psycho-sociale termen. De existentiële dimen­sies van zijn detentiesi­tuatie worden daarmee over het hoofd gezien. Op een eerste gezicht zijn er […]

Inleiding

INLEIDING Achiel Neys   Dit dubbelnummer van Metanoia is opgevat als een vademecum voor gevan­genispastores en pastorale assistenten die ingeschakeld zijn in de aalmoeze­niersdienst van het gevangeniswezen. Men zou het ook kunnen beschouwen als een soort pastorale pendant bij het Handboek over het Belgische Gevange­niswezen, dat onder de titel Tralies in de weg recent is […]

Schuldervaring, schuldverwerking en betrokkenheid van de pastor

Schuldervaring, schuldverwerking en betrokkenheid van de pastor   M.J. Janssen     Blij met u hier te mogen nadenken over een zaak die ons natuurlijk in België en Nederland bezig houdt in het gevangenispastoraat. Maar dat niet alleen. Hoe moeilijk het is schuld te erkennen voor wat ze is, werd mij zelf onlangs meer duidelijk. […]

Eerste indrukken van pastoraal assistenten

Eerste indrukken van pastoraal assistenten Enkele ervaringen in het gevangenispastoraat als assistent te Tongeren Jean-Pierre Hoorelbeke Inderdaad enkele ervaringen van een jong beginnend priester in het arresthuis van Tongeren. Sinds begin april ben ik er mogen aan beginnen. Enerzijds met een weinig schrik ─ onwennigheid ─ en anderzijds met heel wat ver­wachtingen.   In de voorbije […]

Metanoia 1994/1 – 2

Metanoia 1994/1 Pastoraal in de gevangeniswereld Een kennismaking met een afgesloten wereld A. Neys 0verbevolking, crisisbeleid Veel verheugende dingen zijn er over het Belgische gevangeniswe­zen niet te melden. Er is om te beginnen een frappante en ontmoe­digende discrepantie tussen het officiële discours en de feitelijke praktijk. Al jarenlang wordt verkondigd dat de vrijheidsbero­ving slechts als […]