Gevangeniswezen

Inleiding

INLEIDING Achiel Neys   Dit dubbelnummer van Metanoia is opgevat als een vademecum voor gevan­genispastores en pastorale assistenten die ingeschakeld zijn in de aalmoeze­niersdienst van het gevangeniswezen. Men zou het ook kunnen beschouwen als een soort pastorale pendant bij het Handboek over het Belgische Gevange­niswezen, dat onder de titel Tralies in de weg recent is […]