Opinie

De illusie van de langere gevangenisstraf

Langere gevangenisstraffen zijn zinloos zonder extra begeleiding. De veiligheidsperiode die Koen Geens (CD&V) wil invoeren, dreigt haar effect te missen, waarschuwen Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt. De tekst verschen in De Standaard van vrijdag 19 mei 2017.

Puin ruimen na Kroongetuigen

Siska Deknudt schrijft vanuit haar werk als aalmoezenier in de gevangenis enkele bedenkingen bij het VTM-programma Kroongetuigen. De tekst verscheen als opiniebijdrage in De Standaard op zaterdag 14 januari 2017.

Het zijn ónze gevangenen

Leo de Weerdt, hoofdaalmoezenier gevangeniswezen R.k. eredienst en aalmoezenier in de gevangenis van Brugge schreef deze opiniebijdrage voor De Standaard naar aanleiding van de crisis in de Belgische gevangenissen.

Waarom gevangenissen lamleggen geen goed idee is

Tom Daems , hoofddocent criminologie aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven, plaats kritische kanttekeningen bij aangekondigde stakingsacties in de gevangenissen en bij de weerstand die bij de vakbonden leeft tegen de mogelijkheid van gegarandeerde dienstverlening. (Uit: De Morgen 18 december 2015)

Liever gevangene onder Franciscus I dan onder Michel I

Op 6 november werd in Brussel betoogd tegen de besparingspolitiek van de regering Michel I. Gedetineerden mochten niet mee. Nochtans moeten ook zij inleveren. Is dat moreel verantwoord? Denkgroep MaatschappijKritische Christenen meent van niet. (Uit: De Wereld Morgen 11 november 2014)

Geprangd tussen slot en grendel

Leo De Weerdt en Pieter De Witte maken zich zorgen. De ‘piste’ om te besparen door gevangenen langer in hun cel te houden, is nefast voor de kansen van gedetineerden op re-integratie in de maatschappij. Terwijl we er toch allemaal belang bij hebben om criminaliteit in te dijken? (Opiniebijdrage verschenen in De Standaard op 5 december 2014)

Schrappen sociale rechten gedetineerden is geen goed idee

De regering Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo viel te lezen in de pers (De Standaard 23/10/14). Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen ernstige kanttekeningen bij dit voornemen. (Uit: De Wereld Morgen 24 oktober 2014)