Studiedagen

Franstalige aalmoezeniers – Verslag

FRANSTALIGE AALMOEZENIERS – Verslag (2 en 3 mei 1994, I.P.C.P. te Marneffe)   Achiel Neys   De Franstalige gevangenisaalmoezeniers hielden hun jaarlijkse stu­diedagen te Marneffe op 2 en 3 mei. Aan deze dagen werd deelge­nomen door 21 Franstalige aalmoezeniers en pastoraal assistenten en door hoofdaalmoezenier Gust Stoops en Achiel Neys. Op het programma stonden twee […]

Nederlandstalige aalmoezeniers – Verslag

NEDERLANDSTALIGE AALMOEZENIERS – Verslag (16 en 17 mei 1994, V.I.P.K. te Merksplas) Frans Sneyers adjunct-hoofdaalmoezenier   Onthaal en praktische schikkingen   Vanaf 9 u zijn er reeds een aantal confraters aanwezig; anderen hebben met de verkeersdrukte wat minder geluk en worden gecon­fronteerd met de dage­lijkse files, maar omstreeks 10.10 u is ieder­een present.   Het […]