Vak

De gevangenisstraf. Een reflectie

Deze tekst is een van de uitkomsten van het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit, dat werd gedoceerd in het eerste semester van het academiejaar 2017-2018 aan de KU Leuven. Het college werd gevolgd door 24 studenten. Twaalf daarvan volgden het vak als vrij student en waren gedetineerd in de gevangenis van Leuven Centraal. De andere twaalf waren niet-gedetineerden die het meestal opnamen als keuzevak binnen een programma criminologie, theologie of filosofie. Het thema van de cursus was de ethiek van het straffen, en in het bijzonder van de gevangenisstraf.