Verslag

Europees congres van gevangenispastores

EUROPEES CONGRES VAN GEVANGENISPASTORES (13-17 april 1994)  Achiel Neys   Situering     In augustus 1985 werd in het Oecumenisch Instituut van Bossey (Zwitserland) de ‘International Prison Chaplains Association‘ (I.P.C.A.) opgericht. Deze vereniging werd opgevat als een basisbeweging waarbinnen gevangenis­pasto­res uit de hele wereld zich ertoe verbonden om elkaar te helpen hun beroeps­verantwoordelijkheden zo goed […]

Franstalige aalmoezeniers – Verslag

FRANSTALIGE AALMOEZENIERS – Verslag (2 en 3 mei 1994, I.P.C.P. te Marneffe)   Achiel Neys   De Franstalige gevangenisaalmoezeniers hielden hun jaarlijkse stu­diedagen te Marneffe op 2 en 3 mei. Aan deze dagen werd deelge­nomen door 21 Franstalige aalmoezeniers en pastoraal assistenten en door hoofdaalmoezenier Gust Stoops en Achiel Neys. Op het programma stonden twee […]

Nederlandstalige aalmoezeniers – Verslag

NEDERLANDSTALIGE AALMOEZENIERS – Verslag (16 en 17 mei 1994, V.I.P.K. te Merksplas) Frans Sneyers adjunct-hoofdaalmoezenier   Onthaal en praktische schikkingen   Vanaf 9 u zijn er reeds een aantal confraters aanwezig; anderen hebben met de verkeersdrukte wat minder geluk en worden gecon­fronteerd met de dage­lijkse files, maar omstreeks 10.10 u is ieder­een present.   Het […]