Woordenboekje

Internering

Internering De internering is een beveiligingsmaatregel die de rechter kan opleggen in plaats van een straf indien de betrokkene aan een geestesstoornis lijdt. De maatregel heeft een dubbel doel: het beschermen van de maatschappij en het behandelen van de geïnterneerde. Volgens de huidige Wet op de bescherming van de maatschappij kan de internering worden uitgesproken […]

Herstelrecht

Herstelrecht Herstelrecht of ‘restorative justice’ staat voor een bepaalde manier van kijken en handelen naar aanleiding van criminaliteit. In het herstelrecht wordt een misdrijf in de eerste plaats gedefinieerd als een concreet gebeuren waarbij schade en onrecht worden veroorzaakt tussen mensen. De reactie op een misdrijf heeft dan ook vooreerst tot doel de betrokkenen te […]

Psychosociale Dienst (PSD)

Psychosociale Dienst (PSD)   Aan iedere Belgische gevangenis is er een psychosociale dienst (PSD) verbonden. Dit is een dienst die administratief deel uitmaakt van het gevangenispersoneel en geleid wordt door een gevangenisdirecteur, de PSD-directeur. Inhoudelijk echter worden de plaatselijke equipes gestuurd door de Centrale PSD, die deel uitmaakt van het Directoraat-Generaal EPI (Établissements penitentiaires – […]